Kostnadseffektiv teknisk dokumentation, informationssystemdesign och tekniska översättningar

IntelliDoc erbjuder i huvudsak:

  • tjänster inom området teknisk dokumentation (projektledning, problemlösning, metoder/system, specifikationsarbete, verktyg, manualproduktion, onlinehjälp)
  • tjänster inom processdesign, förändringsarbete och kunskapshantering
  • teknisk översättning till svenska från framför allt engelska.