Teknisk dokumentation

"Alla vet hur man skriver en manual."

"Det är väl bara att skriva ihop något i Word."


Fel! Man måste:

 • först tekniken som ska beskrivas
 • kunna kommunicera med många olika slags människor: konstruktörer, säljare, servicetekniker och sist, men inte minst, användarna!
 • skapa en effektiv process för hela dokumentationskedjan, från specifikation fram till eftermarknad
 • skapa en effektiv produktionsmilj för teknisk dokumentation och kunna hantera de verktyg som ingår i denna
 • leva i den företagsekonomiska verkligheten, dvs prioritera rätt.

Några bra regler:

 • fokus - lägg resurserna där de behövs mest
 • minimalism - ge användaren det som behövs mest
 • begriplighet - använd bilder och enkelt språk
 • långsiktighet - skapa information som går att underhålla till rimlig kostnad.

Specialiteter:

 • automation - lång erfarenhet av Mitsubishi- och ABB-produkter
 • fordon och tunga maskiner - instruktioner, resercdelskataloger, EU:s maskindirektiv
 • webbplatser, programvaror och gränssnitt - html-och programmeringskunskaper
 • militära tillämpningar - långvarig erfarenhet av arbete inom försvarsmakten och med försvarsmateriel.
On the surface, cartier replica uk Japanese watch makers like Citizen have all the same fake rolex sale stuff the Swiss brands do, only better. Sure, Citizen fake hublot has amazing production lines that mix human and replica watches uk automated efforts in order to produce a large omega replica sale quantity of high-quality watches. Depending on the rolex replica uk money you want to spend, you can get a Citizen watch that is rolex replica uk mostly produced using full automation, or that is produced fully by rolex replica sale hand.